.

Zapytania ofertowe


Zapytanie ofertowe nr 03/02/2014/RN


Przedmiot zapytania:

Wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowego Internetu oraz dostawę sprzętu wg poniższego zestawienia.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokumentację projektową.

 

Zapytanie ofertowe nr 03/02/2014RN + formularz ofertowy
   

Formularz ofertowy - oferta handlowa dla REWOLUCJA-NET