.

O naszej firmie


Powstanie firmy Rewolucja-Net jak i jej nazwy zawdzięczamy okolicznym firmom świadczącym usługi dostępu do Internetu.

Niska jakość ich usług na naszym lokalnym rynku skłoniła nas do stworzenia (rewolucyjnego) szybkiego i bezpiecznego Internetu

dla znajomych.

 

Okoliczności i tempo przyłączania się nowych użytkowników skierowało nas do zajęcia się profesjonalnym udostępnianiem Internetu.

 


Tak też dnia 19.09.2006 powstała firma Rewolucja-Net świadcząca głównie usługi dostępu do Internetu. 

Obecnie nasza sieć posiada swój autonomiczny system adresów IP. Organizacja RIPE nadała naszej sieci globalny numer AS51101.

Dysponujemy publicznymi adresami IP dla naszych klientów.

 

 

Działalność na świadczenie usług telekomunikacyjnych zaakceptowano w Urzędzie Kontroli Elektronicznej o numerze 6907,

co obliguje nas do działań zgodnie z prawem telekomunikacyjnym.